ZielMAN

Instalacja certyfikatu Urzędu Certyfikacji ZielMAN

w przeglądarce Internet Explorer

Certyfikat SSL Urzedu Certyfiakcji ZielMAN (CA ZIELMAN) dostępny jest pod adresem:

Krok 1

s1.jpg

Należy wybrać przycisk [Otwórz]

Krok 2

s2.jpg

Należy wybrać przycisk [Zainstaluj certyfikat...]

Krok 3

s3.jpg

Należy wybrać przycisk [Dalej >]

Krok 4

s3_a.jpg

Należy zaznaczyć: "Umieść wszystkie certyfikaty w następującym magazynie" oraz wybrać przycisk [Przeglądaj]

Krok 5

s3_b.jpg

Należy zaznaczyć opcję: "Pokaż magazyny fizyczne", a następnie z listy wybrać: "Główne urzędy certyfikacji -> Komputer lokalny". Potwierdzić przyciskiem [OK]

Krok 6

s3_c.jpg

Należy wybrać przycisk [Dalej >]

Krok 7

s5.jpg

Należy wybrać przycisk [Zakończ]

Krok 8

s7.jpg

Należy wybrać przycisk [OK]

Krok 9

s8.jpg

Należy wybrać przycisk [OK]


 
D&C JARY (C) 2010